އެމްޓީސީސީގެ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާ މި މަހުގައި

އެމްޓީސީސީގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ މި މަހުގެ 27 ގައި ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

އެމްޓީސީސީން ބުނީ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ ބާއްވަން ހަމަޖައްސާފައިވަނީ މިމަހުގެ 27 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 4:00 ގައި އޮންލައިން ވެބް އެޕްލިކޭޝަނެއް ކަމަށްވާ ފަހިވޯޓު މެދުވެރިކޮށް ކަމަށެވެ.

އެމްޓީސީސީން ހާމަކުރިގޮތުގައި މި މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އެ ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރުންގެ
ހިއްސާދާރުންގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވޭނެއެވެ.

އެމްޓީސީސީގެ މި ޖަލްސާގައި އެ ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރުންނަށް ބަހާނެ ފައިދާއާއި ގުޅޭގޮތުން ކުންފުނީގެ ބޯޑުން ނިންމާފައިވާގޮތަށް ވޯޓަށް އެހުމާއި އަންނަ ދައުރަށް ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ޢައްޔަންކުރާނެ ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވެއެވެ.

ޚަބަރު ނަގާފައިވަނީ

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!