ނާޑުން 9 އައިސީޔޫ ވެންޓިލޭޓަރު ގެނެސްފި

ކޮވިޑްގެ ފަރުވާ އަށް ހޯދަން ނާޑު ކުންފުންޏާ ހަވާކުރި 20 ވެންޓިލޭޓަރުގެ ތެރެއިން ނުވަ އައިސީޔޫ ވެންޓިލޭޓަރު މިއަދު ރާއްޖެ ގެނެސްފި އެވެ.

ނާޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ، 24 ވެންޓިލޭޓަރު ހޯދަން ހަވާލުކުރީ ދެ އެއްބަސްވުމަކުންނެވެ. މާޗް 8 ގައި ފުރަތަމަ އެއްބަސްވީ 14 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހަތަރު ވެންޓިލޭޓަރު ގެންނާށެވެ. އެ ތަކެތި ހަވާލުކުރުމުން، 20 ވެންޓިލޭޓަރު ގެންނަން ހަވާލުކުރީ މާޗް 19، ގަ އެވެ.

ހަތް މިލިއަން ރުފިޔާގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރީ ދެ ހަފުތާ ތެރޭގައި ވެންޓިލޭޓަރުތައް ގެންނާށެވެ.

މި މުއްދަތުގައި ވެންޓިލޭޓަރު ނުގެނެވުމުން މުއްދަތު އިތުރުކުރި އެވެ. އެ މުއްދަތަށް ނުގެނެވުނީ، ނާޑުން ބުނިގޮތުގައި، ދުނިޔޭގެ މާކެޓުގައި ވެންޓިލޭޓަރު ހޯދަން ހުރި ދަތިތަކާއި އެ ތަކެތި ރާއްޖެ އާ ހަމައަށް ގެނައުމުގައި ހުރި ދަތިތަކާ ހެދި އެވެ.

ނާޑުން މިއަދު ބުނީ ވެންޓިލޭޓަރުތައް ގެނައީ މިނިސްޓްރީ އާ އެކު އެއްބަސްވެފައިވާ ސްޕެސިފިކޭޝަނާ އެއްގޮތަށް ޖަރުމަނުގެ އެ ތަކެތި އުފައްދާ މެނުފެކްޗަރުގެ އަތުން ކަމަށެވެ. ނާޑަކީ ޖަޕާނާއި ސައުތު ކޮރެއާ އާއި ޗައިނާގެ އިތުރުން ޔޫރަޕުގެ މެޑިކަލް އިކުއިޕްމަންޓް އެންޑް ކޮންޒިއުމަބަލްސް އުފައްދާ ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އަދި މުޅި ދުނިޔޭގެ އިތުބާރު ހޯދާފައިވާ ގިނަ ކުންފުނިތަކެއްގެ ރާއްޖޭގެ ސޯލް ޑިސްޓްރިބިއުޓަރެވެ. ބާކީ ނުގެނެވި ހުރި ހުރިހާ ވެނެޓިލޭޓަރެއް އަންނަ ހަފުތާގައި ގެންނާނެ ކަމަށް ނާޑުން ބުންޏެވެ.

ނާޑުން ބުނީ ވެންޓިލޭޓަރު ގެންނަން ސަރުކާރުން މިހާތަނަށް އެއްވެސް ފައިސާއެއް އެ ކުންފުންޏަށް ދީފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!