ގުރައިދޫ ބިން ހިއްކުމުގެ 20 އިންސައްތަ ނިމިއްޖެ

ކ. ގުރައިދޫ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތުގެ 20 ޕަސެންޓް ނިމިއްޖެއެވެ.

އެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދާ އެމްޓީސީސީ އިން ބުނީ ގުރައިދޫ ބިން ހިއްކުމާއި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ 22 ޕަސެންޓް ނިމިފައިވާ ކަމަށާއި ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތުގެ 20 ޕަސެންޓް ނިމިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން 644,000 އަކަމީޓަރުގެ ސަރަހައްދުގެ ފަޅު ފުންކޮށް، 15 ހެކްޓަރުގެ ބިންހިއްކުމުގެ އިތުރުން 1،200 މީޓަރު ސަރަހައްދެއްގައި ބޮޑުގަލުގެ ރިވެޓްމެންޓް ޖަހާނެ އެވެ.

މަޝްރޫއުގެ އަގަކީ 85.9 މިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!