ހޯޑެއްދޫއިން އިތުރު 10 ކޭސް ފެނިއްޖެ

ގދ. ހޯޑެއްދޫން މިއަދު އިތުރު 10 މީހުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައި ވާ ކަމަށް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ބުނެފިއެވެ.

އެޗްޕީއޭން ބުނީ މިއަދު ޕޮޒިޓިވް ވެފައި ވަނީ 5 އަންހެނުންނާއި 5 ފިރިހެނުން ކަމަށެވެ. އަންހެނުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 13 އަހަރުގެ ކުޑަ ކުއްޖަކާއި 19 އަހަރުގެ ދެ މީހަކާއި 62 އަހަރުގެ މީހެއްގެ އިތުރުން 67 އަހަރުގެ މީހެއް ކަމަށް އެޗްޕީއޭން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

ފިރިހެނުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 5 އަހަރުގެ ކުޑަ ކުއްޖަކާއި 28 އަހަރުގެ މީހަކާއި 41 އަހަރުގެ މީހެއްގެ އިތުރުން 67 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކާއި 80 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ.

މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވި 10 މީހުންނާއެކު ޖުމްލަ އަދަދު 35 އަށް އަރާފައި ވާއިރު އެކްޓިވް ކޭސްގެ ގޮތުގައި އެ ރަށުގައި 33 މީހަކު އެބަ ތިއްބެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ދެ މީހެއްގެ ހާލި ސީރިއަސްވެ ގއ. ވިލިނގިލީގައި ގާއިމު ކޮށްފައިވާ ކޮވިޑް މެނޭޖްމަންޓް ފެސިލިޓީއަށް ބަދަލު ކޮށްފިއި ވަނީ މިރޭއެވެ.

ހޯޑެއްދޫއާއި މަޑަވެލިން 147 ސާމްޕަލެއް ނަގާފައިވާ ކަމަށާއި އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ މަޑަވެލިން 61 ސާމްޕަލާއި ހޯޑެއްދޫން 86 ސާމްޕަލް ކަމަށް އެޗްޕީއޭން ރޭ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މިމަހުގެ 4 ވަނަ ދުވަހު ފުރަބަންދާ ގުޅިގެން ހޯޑެއްދޫން ކޮވިޑްގެ 2 ކޭސް ފެނި، މީގެ އިތުރުން މި މަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހު އިތުރު 19 ކޭސް ވަނީ ފެނިފައެވެ. ހޯޑެއްދޫން ރޭއާ ހަމައަށް ފެނުނު 21 ކޭސްއާ ގުޅިގެން 111 ފަރާތެއް ވަނީ ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގެ ތެރެއިން ދެނެގަނެވިފައިވާ ކަމަށްވެސް އެޗްޕީއޭން ރޭ ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!