ކޯވިޑް-19އާއި ގުޅިގެން އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގައި މަޝްވަރާކޮށްފި

މާލެ ސަރަހައްދުގައި ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށްޓަކައި މިހާރު އަޅަމުން ގެންދާ ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅޭ އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތު ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހާ ހިއްސާކޮށްފި އެވެ.

ރައީސް އޮފީހުން ބުނީ މިއަދު މެންދުރުފަހު އޮންލައިންކޮށް ބޭއްވެވި އެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި އަތޮޅުތެރޭގެ ރަށަކުން ގިނަ ކޭސްތަކެއް ފެނިފައިވާތީ އެކަމާ ގުޅިގެން އެ ރަށުގައި އަޅަމުންގެންދާ ފިޔަވަޅުތަކާއި އަތޮޅުތަކުން އެހެން ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ހޯދަންޖެހޭ މީހުންނަށް ފަރުވާ ދެވޭނެ ފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް އަތޮޅުތަކުގައި ހަމަޖެއްސުމަށް ކުރަމުން ގެންދަވާ މަސައްކަތްތައް ވަޒީރުންނާއި ހިއްސާ ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ކޮވިޑްގެ ހާލަތު ގޯސްވެ މާލެ ސިޓީއިން ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވަމުންނެވެ. އަދި އަތޮޅުތެރޭގެ ގިނަ ރަށްތަކެއްގައިވެސް ކޮވިޑްގެ ބަލި މީހުން މިހާރު އެބަތިއްބެވެ. އެޗްޕީއޭއިން ބުނީ ރޭގެ ނިޔަލަށް 35 ރަށެއްގައި 91 ބަލި މީހުން އެބަތިބި ކަމަަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިއަދު ބޭއްވި ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ވަނީ، ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން އިޝްތިހާރުކުރުމަށާއި، ފަތުރުވެރިންނަށް ފަސޭހައިން ރާއްޖެއަށް ދަތުރުފަތުރުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސެވުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްއިން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މަސައްކަތްތައްވެސް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާ ހިއްސާކުރައްވާފައެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!