އިންޑިއާ ބޯޓުތަކުގެ ފޮޓޯ ނަގައިގެން މީހަކު ހައްޔަރެއް ނުކުރޭ: ފުލުހުން

ހދ. ހަނިމާދޫއަށް މިއަދު ޖެއްސި އިންޑިއާގެ އަސްކަރީ ބޯޓުތަކުގެ ފޮޓޯ ނަގައިގެން ބަޔަކު ހައްޔަރު ކުރި ކަމަށް ފެތުރޭ ހަބަރު ފުލުހުން ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އިންޑިއާ އަސްކަރިއްޔާގެ ދެ ބޯޓުގެ ފޮޓޯ އާއި ވީޑިއޯ ހިއްސާކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށް، ފޮޓޯ އާއި ވީޑިއޯ ޑިލީޓްކުރި ކަމަށް ބައެއް މީޑިއާތަކުން ހަބަރު ފަތުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. 

ފުލުހުން ބުނީ އެފަދަ މައްސަލައެއްގައި ބަޔަކު ހައްޔަރު ނުކުރާ ކަމަށާއި، އެއްވެސް ކަހަލަ މުއާމަލާތެއް ވެސް ކޮށްފައި ނުވާނެ ކަމަށެވެ. 

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!