ތިނަދުއިން ނެގި 77 ރެންޑަމް ސާމްޕަލް ނެގެޓިވް

ގދ. ތިނަދުއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ދެ ކޭސް ފެނުމާ ގުޅިގެން އެ ރަށުން ނެގި ހުރިހާ ރެންޑަމް ސާމްޕަލްވެސް ނެގެޓިވްވެއްޖެއެވެ.

ތިނަދޫ އަބްދުއްސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުން ބުނިގޮތުގައި ދެ މީހަކު އެ ރަށުން ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވުމާ ގުޅިގެން އެ ރަށުގައި ކޮމިއުނިޓީ ސްޕްރެޑެއް އޮތްތޯ ބެލުމަށް ނެގުނު 77 ރެންޑަމް ސާމްޕަލްވެސް ވަނީ ނެގެޓިވްވެފައެވެ.

ތިނަދުއިން އެންމެ ފުރަތަމަ ކޮވިޑް-19 ކޭސްއެއް ފެނިފައިވަނީ އޯގަސްޓް 29 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!