ހޯޑެއްދޫން 40 މީހަކު ކަރަންޓީންކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ މީހުންނާ ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓްކަން ކަށަވަރުވާ 40 މީހަކު ގދ. ހޯޑެއްދޫގައި ކަރަންޓީންކޮށްފި އެވެ.

ހޯޑެއްދޫގައި ހޯމް ކަރަންޓީންގައި ތިބި ހަތަރު މީހަކާއި އެ މީހުންނާ ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓު ނެތް ދެ މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވުމުން އެ ރަށް މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ވަނީ މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެންގޮސްފަ އެވެ. މިހާރު އެ ރަށަށް އަރައިފޭބުން މަނަ އެވެ.

ކަރަންޓީންގައި ތިބި މީހުންނާ ގުޅުމެއް ނެތް ދެ މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވުމުން ރަށުގެ ހާލަތު ސީރިއަސް ވެދާނެ ކަމަށް އެޗުޕީއޭއަށް ގަބޫލުކުރެވޭތީ، އެކަން މިހާރު އަންނަނީ ތަހުގީގުކުރަމުންނެވެ.

ފަހުން ފެނުނު ބަލި ދެ މީހުންނާ ގުޅުން ހުރި 30 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން/ކުދިން ޓެސްޓްކުރި އިރު އޭގެ ތެރެއިން 19 މީހުން/ކުދިން ވަނީ ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފަ އެވެ. އެހެންކަމުން މިއީ މާލެ ފިޔަވައި ކޮވިޑް ބަލީގެ އެންމެ ގިނަ މީހުން މިހާތަނަށް ފެނުނު ރަށެވެ.

ކޯޒްވޭއަކުން ހޯޑެއްދުއާ ގުޅާލާފައިވާ އެ އަތޮޅު މަޑަވެއްޔަށް ވެސް އެ ބަލި ފެތުރިފައިވެދާނެ ކަމަށް ބެލެވޭތީ، މަޑަވެއްޔަށް އަރައިފޭބުން ވެސް މިހާރު ވަނީ މަނާކޮށްފަ އެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!