ބޮޑު ސަރަހައްދަކަށް އޮރެންޖް އެލާޓް ނެރެފި!

ރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދުގައި ހުޅަނގު މޫސުމުގެ ބާރު ގަދަވެ، މޫސުމާބެހޭ ޤައުމީ އިދާރާ މެޓް އޮފީސް އިން އޮރެންޖް އެލާޓް ނެރެފިއެވެ.

ތަފްސީލް އަންނަނީ

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!