އެމްޕީއެލްގެ ޙިދުމަތްތަކުން ނަގާ %30 ސާޗާޖު އުވާލަނީ

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އިން ރޭގަނޑު ފޯރުކޮށްދޭ ހިދުމަތްތަށް ނަގަމުން އަންނަ 30 އިންސައްތައިގެ ސަރޗާޖު ކަނޑާލަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.

އެމްޕީއެލުން އާންމުކޮށްފައިވާ އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އެކުންފުނިން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން ރޭގަނޑު 23:30 އިން ހެނދުނު 7:30 އާ ދެމެދު ދެވޭ ހިދުމަތްތަކުން ނަގާ 30 އިންސައްތައިގެ ސަރޗާޖް މިމަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އުވާލަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މީގެއިތުރުން އެމްޕީއެލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ބަނދަރުތަކުން ނަގާ ހޭންޑްލިންގ އަދި ވޯފޭޖް ޗާޖުތަކަށްވެސް 13 ސެޕްޓެމްބަރުން ފެށިގެން ބަދަލު ގެންނަން ނިންމާފައިވަކަމަށް އެކުންފުނިން ބުނެއެވެ. އެގޮތުން ވޯފޭޖް ޗާޖު 7 އިންސައްތަ ބޮޑުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ރޭގަނޑު ނަގާ 30 ޕަސެންޓުގެ ސާޗާޖު އުވާލުމަށް އެމްޕީއެލްއިން ނިންމާފައިވަނީ ރާއްޖެއަށް ގެންނަ މުދާ ކްލިއާ ކުރަން ޑެލިވަރި އޯޑާއަށް އޭޖެންޓުން ތަފާތު ނަން ނަމުގައި ފީތައް ނަގަމުން އަންނާތީއެވެ. މިކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ވިޔަފާރިވެރިން އަންނަނީ ފާޅުކުރަމުންނެވެ. އަދި މީގެ ސަބަބުން ތަކެތީގެ އަގުތައްވެސް ބޮޑުވަމުން އަންނަކަމަށް އެ ފަރާތްތަކުން އަންނަނީ ބުނަމުންނެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!