މަތިވެރިން އިތުރު މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

އއ. މަތިވެރިން އިތުރު މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

މަތިވެރި ކައުންސިލްގެ ރައީސް، ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވެފައި ވަނީ އިއްޔެ އެރަށުން ކޮވިޑަަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހާގެ އަންހެންް މީހާގެ މަންމަ އެވެ. 

އެމީހާ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާކަން އެނގުނީ ހޯމް ކަރަންޓީނުގެ 14 ދުވަހުގެ މުއްދަތު ހަމަ ކުރުމަށް ފަހު ނެގި ސާމްޕަލްގެ ނަތީޖާ މިއަދު ލިބުމުންނެވެ. 

މިއީ އެރަށުން ކޮވިޑް ޖެހުނު ތިން ވަނަ މީހާ އެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!