އުރީދޫ ކަސްޓަމަރުނަށް ކްރެޑިޓް ނެތަސް ކޮންމެ ނެޓްވޯކެއްގެ ނަންބަރަކަށްވެސް މިސްޑް ކޯލެއް ދެވޭނެ

އުރީދޫ ކަސްޓަމަރުނަށް ކްރެޑިޓް ނެތަސް ކޮންމެ ނެޓްވޯކެއްގެ ނަންބަރަކަށްވެސް މިސްޑް ކޯލެއް ދެވޭ ހިދުމަތެއް އުރީދޫ އިން މިއަދު ތައާރަފް ކޮށްފިއެވެ.

އުރީދޫން ބުނީ އުރީދޫ ޕްރިޕެއިޑް އަދި މިކްސް ޕެކޭޖް ކަސްޓަމަރުނަށް މިއަދު ތައާރަފް ކުރި ހިދުމަތާއި އެކު އުރީދޫ ކަސްޓަމަރުންނަށް ކްރެޑިޓް ބެލެންސް ނެތް ވަގުތެއްގައި މިސްޑް ކޯލެއް މެދުވެރިކޮށް ގުޅާލެވޭނެ ކަމަށެވެ.

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު އަދި ސީއީއޯ، ނަޖީބް ހާން ވިދާޅުވީ އެ ކުންފުނިން އަބަދުވެސް ބަލަނީ ކަސްޓަމަރުން އިތުރަށް ގުޅުވާލެވޭނެ ލުއިފަސޭހަ ގޮތްތައް ތައާރަފްކުރުމަށް ކަމަށެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!