އެގްޒެކިއުޓާސް އިން 10 ވެންޓިލޭޓަރު ފޮނުވައިފި

ކޮވިޑް-19ގެ ފަރުވާ އަށް ބޭނުންވެގެން ދުބާއީގެ އެގްޒެކިއުޓާސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންއާ ހަވާލުކުރި 75 ވެންޓިލޭޓަރުގެ ތެރެއިން 10 ވެންޓިލޭޓަރު ރާއްޖެ އަށް އިއްޔެ ފޮނުވައިފި އެވެ.

މި 10 ވެންޓިލޭޓަރު ފޮނުވީ ހެލްތު މިނިސްޓްރީއާ އެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކުރިން ރާއްޖެ ފޮނުވި، ފަރުވާ އަށް ކަމުނުދާ ވެންޓިލޭޓަރުތަކުގެ ބަދަލުގަ އެވެ. ކުރިން ފޮނުވީ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ހުށަހެޅި ސްޕެސިފިކޭޝަނަށް ނުފެތޭ 10 ވެންޓިލޭޓަރެވެ. ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުން އަދި ބަޔޯމެޑިކަލް އިންޖިނިއަރުންގެ ޓީމަކުން ނިންމީ ފަރުވާ އަށް އެ ބޭނުން ނުކުރުމަށެވެ.

ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަ ޖެނެރަލް ތަސްލީމާ އުސްމާން މިއަދު ވިދާޅުވީ ވެންޓިލޭޓަރުތައް އެގްޒެކިއުޓާސްއިން ފޮނުވައި ވެލާނާ އެއާޕޯޓުގައި ހުރި ކަމުގެ ޔަގީންކަން މިހާރު ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ. ޕޯޓަބަލް އެ 10 ވެންޓިލޭޓަރު ހެލްތު މިނިސްޓްރީން އެދުނު ސްޕެސިފިކޭޝަނަށް ފެތޭތޯ ބަލާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

ތަސްލީމާ ކުރިން ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތުގައި ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ފޮނުވި ސްޕެސިފިކޭޝަނާ އެއްގޮތަށް އެގްޒެކިއުޓާސްއިން ފޮނުވި ފޮޓޯ އާއި މައުލޫމާތުތަކާ ދިމާނުވާ ވެންޓިލޭޓަރުތަކަކަށް ވާ ނަމަ ދެން ވެސް އެއާ ހަވާލުނުވާނެ ކަން ލިއުމުން އޮންނާނީ އަންގައިފަ އެވެ.

އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އެގްޒެކިއުޓާސް އިން އައިސީޔޫ 65 ވެންޓިލޭޓަރު އަދި ރާއްޖެ އަށް ފޮނުވަން ޖެހެ އެވެ. މިތަކެތި ފޮނުވާނެ ދުވަހެއް އެ ކުންފުނިން އަދި ހެލްތު މިނިސްޓްރީ އަށް އަންގާފައި ނުވާ ކަމަށް މިދިޔަ ހަފުތާގައި އެ މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

ވެންޓިލޭޓަރު ހޯދަން އެގްޒެކިއުޓާސްއާ އެކު ހެލްތު މިނިސްޓްރީން އެއްބަސްވީ 34 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށެވެ. މީގެތެރެއިން 30 މިލިއަން ރުފިޔާ އެ ކުންފުންޏަށް އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި ދޫކުރީ ބޭންކް ގެރެންޓީއަކާ ނުލަ އެވެ. މިއީ، މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ހިންގާފައިވާ އޮތް ކަމަކަށް ވާތީ ތަހުގީގު ކުރަން އޮޑިޓަ ޖެނެރަލް ހަސަން ޒިޔަތު ވަނީ ލަފާ ދެއްވައިފަ އެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!