މިދިޔަ މަހު 35918 ބަސްތާ ކާޑު އަތޮޅުތެރެއަށް ފޮނުވާފައިވޭ

އޮގަސްޓްމަހު 35918 ބަސްތާ ކާޑު އަތޮޅުތެރޭގެ ރަށްރަށަށް ފޮނުވާފައިވާކަމަށް އެސްޓީއޯއިން ބުނެފިއެވެ.

އެސްޓީއޯއިން ބުނީ، މިދިޔަ އޮގަސްޓްމަހުގެ ތެރޭގައި ރަށްރަށަށް ފޮނުވި ކާޑުގެ ބާވަތްތަކުގެ ޖުމްލަ 449 އޯޑަރު ރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްރަށަށް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށެވެ. އޭގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ 16361 ބަސްތާ ހަނޑުލާއި 5599 ބަސްތާ ހަކުރާއި 13958 ބަސްތާ ފުށެވެ.

އަތޮޅުތެރޭގެ އިތުރުން މާލޭގެ އެކިއެކި ފިހާރަތަކަށް ފޮނުވާފައިވާ ކާޑުގެ ބާވަތްތަކުގެ ތަފްސީލަށް ބަލާއިރު މާލެއިން ލިބިފައިވާ 2339 އޯޑަރަކަށް ވަނީ ކާޑުގެ ބާވަތްތައް ފޮނުވާފައެވެ. އެއީ ޖުމްލަ 21991 ބަސްތާ ހަނޑުލާއި، 4774 ބަސްތާ ހަކުރާއި، 12184 ބަސްތާ ފުށެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!