ކުޑަހުވަދޫއިން 1 މަހުގެ ކުއްޖަކު ހިމެނޭ ގޮތަށް 4 ޕޮޒިޓިވް ކޭސް

ދ. ކުޑަހުވަދޫއިން މިއަދު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް 4 ކޭސް އެއް ފެނުުނު އިރު އޭގެ ތެރޭގައި 1 މަހުގެ ތުއްތު ކުއްޖަކު ހިމެނޭ ކަމަށް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މައުލޫމާތު ދީފިއެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން ބުނީ، ކުޑަހުވަދޫއިން 1 މަހުގެ ތުއްތު ފިރިހެން ކުއްޖަކާއި 3 އަހަަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖެއްގެ އިތުރުން 24 އަހަރުގެ އަންހެނަކާއި، 34 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ ކަމަށެވެ. ބެލެވޭ ގޮތުގައި މިއީ އާއިލާއެކެވެ.

މި މީހުން ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ ކަން އެނގިފައި ވަނީ ފުރަބަންދު ކަރަންޓީނު ނިންމުމަށް ފަހު ނެގި ސާމްޕަލްތަކުންނެވެ.

ކުޑަހުވަދޫއިން 4 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެފައި ވާއިރު، މިއަދު ޅ. ނައިފަރުން 4 މީހަކު، ރ. އިނގުރައިދޫން 4 މީހަކު ރ. ރަސްމާދޫން އެކަކު އަދު ގއ. ދާންދޫން 2 މީހަކާއި ބ. އޭދަފުށިން 4 މީހަކު ވެސް ވަނީ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައެވެ.

ރާއްޖޭގައި ހަލުވި ކަމާއެކު ކޮވިޑް-19 ފެތުރެމުން ދާއިރު އިއްޔެ ވެސް ކޮވިޑަށް ވަނީ 137 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ މާލެ ސަރަހައްދުން ޕޮޒިޓިވް ވި 129 މީހަކާއި އަތޮޅުތެރެއިން ޕޮޒިޓިވް ވި 8 މީހުންނެވެ.

ޖުމްލަ ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު މިހާރު ވަނީ 7804 އަށް އަރާފައެވެ. އޭގެ ތެރެއިން 5155 މީހަކު ރަނގަޅުވެފައި ވާއިރު، ފަރުވާ ދެމުންދާ މީހުންގެ އަދަދު 2615 އަށް ވަނީ އަރާފައެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!