ކުޑަފަރިން ދެ މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ކުޑަފަރިން ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި ދެ މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ.

ކުޑަފަރިން ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި 2 ދިވެހިންނެވެ.

ނ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުން މައުލޫމާތު ދިންގޮތުގައި، މި ދެމީހުން ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ، ކަރަންޓީނުގެ މުއްދަތު ނިމުމުން ނެގި ސާމްޕަލް ޓެސްޓް ކުރުމުންނެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!