2 މީހުންނާއެކު ގެއްލުނު ޑިންގީ ފެނިއްޖެ

ރ. މާމުނަގައު ރިސޯޓއިން ފުރައިގެން ރ. ކިނޮޅަހަށް ދެމީހުންނާއި އެކު ދަތުރުކުރި ޑިންގީ ފެނިއްޖެއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދިޔަ ޑިންގީ 12:13 ހާއިރު ރ.ކިނޮޅަހަށް ވައްދާފައިވާ ކަމަށް އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތް ކޯސްޓްގާޑަށް މައުލޫމާތު ދީފައިވާ ކަމަށެވެ.

ދެ މީހުންނާއެކު ދަތުރުކުރި 15 ފޫޓުގެ ޑިންގީއެއް ހަބަރެއް ނުވެގެން އެމްއެންޑީއެފް ނޯތަން އޭރިޔާ ކޯސްޑްގާޑު ސްކޯޓަން އިން ހަރަކާތްތެރިވެފައިވާއިރު ޑިންގީ ގެއްލިގެން ރިޕޯޓު ކޮށްފައި ވަނީ މިއަދު 10:45 ގައި ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ކަނޑުދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން މޫސުމަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށް އެމްއެންޑީއެފުން އަބަދުވެސް އަންނަނީ އިލްތިމާސް ކުރަމުންނެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!