ގެއަކުން ބެރިއެއް ވެއްޓި މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

ގެއެއްގެ މަތީން ބެރިއެއްގެ ބައެއް ވެއްޓި މީހެއްގެ ގައިގައި ޖެހި އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އަނިޔާވެފައި ވަނީ މއ. ގޮމަށީގޭގެ މަތީން ވެއްޓުނު ބެރިއެއްގެ ބަޔަކުން ޖެހިގެން ކަމަށާއި އެ މީހާ އައިޖީއެމްއެޗަށް ގެންގޮސް ފަރުވާ ދޭން ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި ހާދިސާ ހިނގީ މިއަދު 10:40 ގަ އެވެ. މި މައްސަލަ ފުލުހުން ދަނީ ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!