އޭޑީކޭއިން ޕްރިންޓް މެމޯ ދޫކުރުން ހުއްޓާލައިފި

އަންނަ މަހުން ފެށިގެން ޕްރިންޓް ކޮށްފައި ހުންނަ ސަރވިސް މެމޯ ދޫކުރުން އެއްކޮށް ހުއްޓާލަން އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން ނިންމައިފިއެވެ.

އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން ވިދާޅުވީ މިދިޔަ އަހަރުގެ މާޗްމަހުން ފެށިގެން ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންގެ މޮބައިލް ނަންބަރުތަކަށް ކޮންސަލްޓޭޝަން މެމޯ ފޮނުވަން ފަށާފައިވާކަމަށެވެ.

އަދި މިފެށޭ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޕްރިންޓް ކޮށްފައި ހުންނަ ކަރުދާސް ހާޑް ކޮޕީ ދޫކުރުން އެ ހޮސްޕިޓަލުން ހުއްޓާލާނެކަމަށެވެ.

މިއާކު ދެން މެމޯ ލިބޭނީ އެސްއެމްއެސް މެދުވެރިކޮށް ފޯނަށްކަމަށްވެސް އެ ހޮސްޕިޓަލުން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!