ނޭހާ އަށް ރޭޕްކުރާނެ ކަމުގެ އިންޒާރުތަށް!

އިންޑިއާގައި މަޤުބޫލުކަން ހޯދަމުން އަންނަ ޒުވާން ލަވަކިއުންތެރިޔާ ނޭހާ ބޭސިން ކޮރިއަން ޕޮޕް ބޭންޑެއް ކަމަށްވާ ބީޓީއެސްގެ ފޭނުންނާ ދެކޮޅަށް މުމްބާއީ ޕޮލިސްގައި މައްސަލަ ޖައްސައިފިއެވެ. މުމްބާއީ ސައިބަރ ކުރައިމް ބުރާންޗުގައި އޭނާ ފައިލްކުރި މި މައްސަލައިގައި ބުނެފައިވަނީ ހަނގާ ކުރުމާއި ރޭޕްކުރާނެ ކަމުގެ އިންޒާރުތަށް އެނާއަށް އެބޭންޑުގެ ފޭނުންގެ ފަރާތުން ލިބެމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

މިކަން ފެށިގެން އައިސްފައިވަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާގެ ތެރޭގައި މިއުޒިކް ކޮމްޕޯސަރ ބާދުސާހުއަށް ކުރެވެމުންދިޔަ ޓްރޯލްއަކާ ގުޅިގެން ލަވަކިއުންތެރިޔާ ކުރިކޮމެންޓެއްގެ ސަބަބުންނެވެ. ނޭހާ ހިންދުސްތާނު ޓައިމްސްގައި ބުނެފައިވަނީ އެކޮމެންޓު ކުރި ދުވަހުން ފެށިގެން އޮންލައިންކޮށް އެކި ސިފަ ސިފާގައި އޭނާއަށް ޖެއްސުނކޮށް ހަނގާކުރަމުންދާކަމަށެވެ. އޭނާ ކޮމްޕޯސަރ ބާދުޝާހު އަށް އެފަދަ ދަން ބަހުރުވައިން މުހާތަބު ނުކުރުމަށް ބުނަމުން އެކޮމެންޓުގައި އިތުރަށް ބުނެފައިވަނީ ކޮންމެ އާރޓިސްޓަކަށްވެސް އިޙުތިރާމު ކުރަންޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި ނޭހާ އަކީ ކޮރިއަން ޕޮޕް މިއުޒިކަށް މާބޮޑަށް ގާޔާވާ މީހެއް ނޫންކަމަށްވެސް ކޮމެންޓުގައި ބުނެފައިވާނެކަމަށް ނޭހާ ބުނެއެވެ.

އެކަމަށް ރައްދެއް ނުދީ ވަރަށް ގިނަދުވަހު ނޭހާ އަޅާނުލުމަށް މަސަތްކަތް ކުރިނަމަވެސް އެނާ މަރުވެފައިވާ ބައްޕައަށް ނިސްބަތްކޮށް ނެހާ ސޯޝަލް މީޑިއާގއި ހިއްސާކުރާ ފޮޓޯތަކަށް ވެސް ބީޓީއެސްގެ ފޭނުން ހަޑިހުތުރުބަހުން ކޮމެންޓުކޮށް އޭނާއަށް ޖެއްސުންކޮއްފައިވާކަމަށް ބޮލީވުޑުގެ ލަވަކިއުންތެރިއަކު އިންޑިއާ ޓައިމްސްއަށް މައުލޫމާތު ދިނެވެ.

ނެހާވަނީ މިގޮތަށް ކޮއްފައިވާ ބައެއް ކޮމެންޓުތަށް އޭނާގެ އިންޓަގުރާމްގުގައިވެސް ހިއްސާކޮއްފައެވެ. އަދި އެނޫނަސް އެފަދަ އެތަށް ކޮމެންޓެއް އަދި އިންޒާރެއް އޭނާއަށް ލިބިފައިވާކަން ހާމަކުރަމުން އޭނާވަނީ އެހުރިހާ ތަކެތި ސައިބާ ކުރައިމްއާއި ހަވާލުކުރެވިފައިވާކަމަށްވެސް ބުނެފައެވެ.  މިކަން ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ތަހުޤީޤުކޮށް ފިޔަވަޅު އަޅައިދިނުމަށް ދަނީ އިންޑިއާގެ ގިނަ އާޓިސްޓުން ގޮވާލަމުންނެވެ.

 1. Alhe bts aa neyhaa aa Kon gulhumeh tha
  othy…neyhaa aa behevey kanthah thakaa
  behi bala nubehey kan kamaa nubehi 😠😠bts ge ehves kamakaa nubeheche…adhi thi buny bts fans inn hadi huturu bahun
  vaahaka dhahkaafa huri vaahaka…bts
  Ah nubehunu nama thihenneh nuvaane dhw 🙄😒😡ehn V ma bts aa nubehi madun hurun Meega oih halla kee 🙄🙄😒😡😠😠we are true army forever and ever…I’ll be in bts side always till the end 😤bts akee Mihaaru Billboard HOT 100 Inn Jaaga hoadhaifa oih Emme magboolu eh band 💜bts is the best band in the world… Soo Pls don’t mass with BTS and there FAN’S…나는 방탄 소년단을 사랑한다
  naneun bangtan sonyeondan-eul salanghanda

  Annyeonghaseyo (안녕하세요)😊👋🏻👋🏻

  0
  0

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!