ފްރޮންޓްލައިން އެންމެ ގިނައިން ޕޮޒިޓިވްވީ އެއާޕޯޓު މުވައްޒަފުން

ފްރަންޓްލައިނުން އެންމެ ގިނައިން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ އެއާޕޯޓުގެ މުވައްޒަފުން ކަމަށް ޑރ. އިބްރާހިމް އަފްޒަލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ތަފްސީލު އަންނަނީ…

ޚަބަރު ނަގާފައިވަނީ

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!