މިއަދު 52 މީހަކު ބަލިން ރަނގަޅުވެއްޖެ

މިއަދުގެ ކޮވިޑް ނަންބަރުތަކަށް ބަލާލާއިރު، އިތުރު 52 މީހަކު ބަލިން ރަނގަޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެއިން ރަނގަޅުވީ މީހުންގެ އަދަދަކީ 4925 އެވެ. މިވަގުތު ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑުން ރަނގަޅުނުވެ ތިބީ 2619 މީހުންނެވެ. ކޮވިޑްގައި 28 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައެވެ.

މިވަގުތުވެސް ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓްކޮށް 184 މީހަކަށް ދަނީ ފަރުވާ ދެމުންނެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!