ފޮޓޯ: މިހާރު

ކޮވިޑް-19 އަށް ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު ކުރަން ރާއްޖޭގެ މީޑިއާތަކުން ހާއްސަ ކެމްޕޭނެއް ފަށަނީ

ރާއްޖޭގެ އޮންލައިން ނޫސްތަކާއި ޓީވީ، އަދި ރޭޑިއޯގެ އިތުރުން ނިއު މީޑިއާ ގުޅިގެން ކޮވިޑާ ގުޅޭ ގޮތުން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ހާއްސަ ކެމްޕޭނެއް ހިންގަން ނިންމައިފިއެވެ.

ހޭލުންތެރިކަމުގެ ކެމްޕޭން ކުރިއަށް ގެންދާ މީޑިއާތައް ގުޅިގެން އުފައްދާފައިވާ ކޮމެޓީން ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައި ބުނީ “ހާއްސަ ކެމްޕޭން” ހިންގަން ނިންމީ، ރާއްޖޭގެ ކޮވީޑްގެ ހާލަތަށް އެދެވޭ ބަދަލެއް ގެނައުމަށް މީޑިއާތައް ގުޅިގެން ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކެއް ފާހަގަކޮށް އެ މަގަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށެވެ.

އެގޮތުން ކޮވިޑާ ގުޅޭ ހަބަރާ މައުލޫމާތު، މީޑިއާތަކުން މިހާރު ގެނެސްދޭ މިންވަރަށް ވުރެ ފުޅާކޮށް، ހުރިހާ މީޑިއާއެއްގައި އެއް ބާވަތެއްގެ މެސެޖުތަކެއް ދެވޭނެ ގޮތަކަށް މަސައްކަތް ކުރުމަކީ މި ޚާއްސަ ކެމްޕޭނުގެ އަމާޒެއް ކަމަށް ބަޔާނުގައި ބުނެފައި ވެއެވެ.

ކޮވިޑާ ގުޅޭ ގޮތުން ކުރިއަށް ގެންދާ މި ކެމްޕޭންގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތްތަކާއި އިސްކަންދޭނެ ހަބަރާއި މައުލޫމާތާ ގުޅޭ ގޮތުން ހެލްތު އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓާ (އެޗްއީއޯސީ) ގެ އިސް ބޭފުޅުންނާއެކު ބައެއް މީޑިއާތަކުގެ އެޑިޓަރުން ވަނީ މިއަދު ބައްދަލުކޮށް މަޝްވަރާ ކޮށްފައެވެ. މިއަދު ބޭއްވި މަޝްވަރާތަކުގެ އަލީގައި އެ ކެމްޕޭން ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތް ރާވާ އިންތިޒާމުކޮށް ހެދުމުގައި މީޑިއާތައް ހިމެނޭ ގޮތުން ސްޓިއަރިން ކޮމެޓީއެއް ވަނީ އެކުލަވާލައިފައެވެ.

އަދި މި ކެމްޕޭނުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދާނީ ހުރިހާ މީޑިއާތަކެއްގެ ބައިވެރި ވުމާއެކު ސްޓިއަރިން ކޮމިޓީގެ ލަފާގެ މަތިން ކަމަށް އެޑިޓަރުން ބުނެއެވެ. އެޑިޓަރުން ގުޅިގެން މިފަދަ މަސައްކަތެއް ކުރަން އިސްނަގާފައި ވާއިރު ރާއްޖެގައި އެޑިޓަރުންނަށް ބައިވެރި ވެވޭ ގޮތަށް “އެޑިޓާސް ގިލްޑް” ގެ ނަމުގައި ޖަމްއިއްޔާއެއް ވެސް ވަނީ ރަޖިސްޓާ ކޮށްފައެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!