26 މީހުންނާއެކު މަހަށް ނިކުތް ދޯންޏެއް ފަރަށް އަރައިފި

26 މީހުންނާއެކު ދަތުރުކުރި މަސް ދޯންޏެއް ފަރަށް އަރައިފިއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް (އެމްއެންޑީއެފް) އިން ވިދާޅުވީ، ފަރަށް އަރާފައި ވަނީ “އަސްދާން” ނަމަކަށް ކިޔާ މަސް ދޯންޏެއް ކަމަށެވެ.

މި ހާދިސާގެ މައުލޫމާތު އެމްއެންޑީއެފް އަށް ލިބިފައިވަނީ މިރޭ 11:00 ހާއިރު ކަމަށް އެ ސަރވިސް އިން ވިދާޅުވިއެވެ.

ވ. ރަކީދޫގެ 2 ނޯޓިކަލް ބޭރުން 26 މީހުންނާއެކު މި ދޯނި ފަރަށް އެރުމާއި ގުޅިގެން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން އެމްއެންޑީއެފް މާލޭ އޭރިއާ ކޯސްޓްގާޑު ސްކޮޑްރަން އިން ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާކަމަށް އެމްއެންޑީއެފް އިން ވިދާޅުވިއެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!