ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައި ހުއްޓާ ވިހެއި އެއްވެސް ކުއްޖެއް ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވް ނުވޭ: ޑރ ފައިސަލް

ރާއްޖެއިންވެސް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައި ހުއްޓާ ވިހެއި އެއްވެސް ކުއްޖަކު އެ ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވް ނުވާ ކަމަށް ޑރ ފައިސަލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޑޮކްޓަރު ފައިސަލް ވިދާޅުވީ، އަތްދޮވެ، މާސްކު އަޅައިގެން بسم الله ކިޔައިގެން ތުއްތު ދަރިފުޅަށް ގާތުން ޖައްސާލުން ކުއްޖާ ރަނގަޅު ކަމަށެވެ.

“ރާއްޖޭގައި ވެސް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައި ހުއްޓާ ވިހޭ މައިންގެ ތެރެއިން ގާތުން ދިން އެއްވެސް ތުއްތު ކުއްޖަކު ބަލިވެފައެއް ނުވޭ، އަތް ދޮވެ މާސްކް އަޅައިގެން بسم الله ކިޔާ ގާތުން ޖައްސާލުން ހަމަ ރަނގަޅު”.ޑރ. ފައިސަލްގެ ޓްވީޓްގައި ވެއެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!