މުނައްވަރު މަޖިލީހަށް ވަޑައިގަތީ ހުމާ ހުންނަވައިގެން

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި މާލީ ވަޒީރުކަން ކުރެއްވި އަހުމަދު މުނައްވަރު މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަށް ވަޑައިގަތީ ހުމާ ހުންނަވައިގެން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އޭނާ ހާޒިރުވެ ހުންނެވީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ދައުލަތުގެ ނަމުގައި ގެރެންޓީ ދީފައިވާ ލޯނުތަކާއި 2013 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 2018 ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް ރާއްޖޭގެ ދަރަނީގެ މިންވަރު ހުރި މިންވަރު ސާފުނުވާތީ އެކަން ބެލުމަށް ޔާމީނުގެ ސަރުކާރުގައި މާލީ ވަޒީރުކަން ކުރެއްވި ދެ ވަޒީރަކާއި މިހާރުގެ މާލީ ވަޒީރުގެ އިތުރުން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްއާއި ގަވަރުނަރު ހާޒިރުވެވަޑައިގެންނެވި ކޮމިޓީއެއްގައެވެ.

ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އޭނާ ވިދާޅުވީ މިދިޔަ ހަފްތާއިން ފެށިގެން އުޅުއްވަނީ ބަލިވެ ކަމަށެވެ. އޭނާ ތަޅުމުގައި ހުންނެވީ މާސްކު އަޅުއްވައިގެން ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

ސިޔާސީ ދާއިރާއިން ދުރަށް ވަޑައިގެން އޭނާ މިހާރު މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވަނީ ލެކްޗަރަރ އެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!