ވަގުތީ ބޯހިޔާވަހިކަމުގައި މިހާރު ތިބީ 1 އާއިލާ: ޖެންޑާ

ކޮވިޑާ ގުޅިގެން ހާލުގައި ޖެހުނު މީހުންގެ ތެރެއިން މިހާރު ވަގުތީ ބޯހިޔާވަހިކަމުގައި ތިބީ އެންމެ އާއިލާއެއް ކަމަށް ޑެޕިއުޓީ ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު ފާތިމަތު ޔުމްނާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހެލްތު އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ)ގައި މިރޭ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު ފާތިމަތު ޔުމްނާ ވިދާޅުވީ، ކޮވިޑުގެ ސަބަބުން ވަގުތީ ބޯހިޔާވަހިކަން ބޭނުންވެގެން އެދުނު މީހުންގެ ތެރެއިން ވަގުތީ ހިޔާއިން ދޫނުކުރެވި ވަނީ އެއް އާއިލާ ކަމަށެވެ.

ތަފާސް ހިސާބުތަކަށް އަލިއަޅުވާލާ ޔުމްނާ ވިދާޅުވީ މިހާތަނަށް ޔުނިސެފްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ކާބޯޓަކެތި ބޭނުންވާ 553 ފަރާތަކަށް ކެއްކޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސާދިނުމަށްޓަކައި ޕެކް ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ކަމަށެވެ.

ޔުމްނާ ވިދާޅުވީ، ކޮވިޑުގެ ސަބަބުން 253 މީހަކަށް ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިން ކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރެއިން 240 މީހުން މިހާރު ރަށްރަށަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިހާތަނަށް ހެލްޕްލައިނަށް 15000 ކޯލު އައިސް އައިސްފައިވާ ކަން ޔުމްނާ ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!