ލ. އަތޮޅުން މީހަކު ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވް ނުވޭ

ލ. ގަމުން ކޮވިޑް-19 އަށް ދެ މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތައް ދޮގުކޮށްފިއެވެ.

ބައެއް މީޑިއާތަކުން ބުނެފައި ވަނީ ލ. ގަމުން ކޮވިޑް-19 އަށް ދެ މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެފައި ކަމަށެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން ވިދާޅުވީ މާލެ ދަތުރުކުރާ ބޯޓަކުން ނެގި ރެންޑަމް ސާމްޕަލްއެއް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާކަމަށެވެ. އަދި މިބޯޓު އޮތީ މާލޭ ފަޅުގައިކަމަށާއި މާލޭ ފަޅުގައި ބޯޓު އޮންނަތާ މިހާތު 10 ދުވަހަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާކަމަށެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!