އިތުރު 200 ބިދޭސީން އަނބުރާ ގައުމަށް ފުރުވާލައިފި

ރާއްޖޭގައި ތިބި ބިދޭސީންގެ ތެރެއިން އެނބުރި ގައުމަށް ދާން ބޭނުންވާ ބަންގްލަދޭޝްއަށް ނިސްބަތްވާ 200 މީހަކު ފުރުވާލައިފިއެވެ.

މޯލްޑިއަން އިން ބުނީ ބަންގްލަދޭޝްގެ 200 މީހުން މިއަދު އެ އެއާލައިންގެ ފްލައިޓަކުން ފުރާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ފްލައިޓަކީ ބަންގްލަދޭޝްގެ ވެރިރަށް ޑާކާ ދާ ފްލައިޓެއް ކަމަށް ވެސް މޯލްޑިވިއަން އިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ރާއްޖެއަކީ ގިނަ ބިދޭސީންތަކެއް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ގައުމަކަށް ވީ އިރު ގަވައިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަންގްލަދޭޝް މީހުން ގައުމަށް މި ވަނީ ފޮނުވާލާފައެވެ. އޭގެ އިތުރުން އެކި ގައުމު ތަކުން ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބިދޭސީންވެސް ވަނީ އެމިޙުންގެ ގައުމަށް އަނބުރާ ފޮނުވާލާފައެވެ.

މިދިޔަ އޭޕްރީލް މަހުގެ 21 އިން ފެށިގެން މިއަދާ ހަމައަށް ރާއްޖޭގައި ގަވައިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީންގެ ތެރެއިން 4805 މީހަކު މިވަނީ ފޮނުވާލާފައެވެ. އަދި ފޮނުވާލި މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ހުސް ބަންގްލަދޭޝްގެ މީހުންނެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!