މާލޭ ގެއެއްގެ 6 ވަނަ ފަންގިފިލާއިން މީހަކު ވެއްޓި މަރުވެއްޖެ

މާލޭ ގެއެއްގެ 6 ވަނަ ފަންގިފިލާއިން މީހަކު ވެއްޓި މަރުވެއްޖެއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ހެންވޭރުގެ ގެއެއްގެ ހަ ވަނަ ފްލޯ އިން މީހަކު ވެއްޓުނު ކަމުގެ ރިޕޯޓު ރޭ ދަންވަރު 2:39 ގައި ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ އިމާރާތުގެ މަތިން ވެއްޓިފައި ވަނީ އުމުރުން 74 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެއް ކަމަށާއި އެ ހާދިސާއާއެކު އެމީހާ އައިޖީއެމްއެޗަށް ގެންދިޔައިރު ވެސް މަރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

އުމުރުން ދުވަސްވީ އެ މީހާ ވެއްޓި މަރުވި އެ ހާދިސާގެ މައްސަލަ ފުލުހުން ވަނީ ބަލަން ފަށާފަ އެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!