ސަލްމާން ހާންގެ ސައިކަލު ކަލެކްޝަން ވަރަށް ތަފާތު

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ތަރި ސަލްމާން ހާން އަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ މުއްސަނދި ތަރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ފަންނާނެކެވެ. އެގޮތުން އޭނާ އަކީ ހާލުގައި ޖެހިފައި ތިބޭ މީހުންނަށް އެހީތެރިވުމަށް ބީންގް ހިއުމަން ގެ ނަމުގައި ޗެރިޓީ ފައުންޑޭޝަންއެއް ވެސް ހިންގާ ތަރިއެކެވެ.

އެންމެ މުއްސަނދި ތަރިންގެ އަތުގައި އަގު ބޮޑު މުދާ ގެންގުޅޭނެ ކަމީ ޝައްކެއްވެސް އޮތް ކަމެއް ނޫނެވެ. އެގޮތުން ސަލްމާން އަކީ ސައިކަލަށް ވަރަށް ލޯބި ކުރާ ތަރިއެކެވެ.

ސައިކަލަށް އޮންނަ ލޯބި އޭނާގެ ސައިކަލި ކަލެކްޝަންއިންވެސް ދައްކާދެއެވެ. އެގޮތުން އޭނާގެ ގަރާޖުގައި ހިމެނޭ ބައެއް ސައިކަލުތަކުގެ ތެރޭގައި، ސުޒުކީ ހަޔަބުސާ، ޔަމަހާ އާރް1، ސުޒުކީ ޖީއެސްއެކްސް-އާރް 1000z ފަދަ ސައިކަލު ހިމެނެއެވެ.

މީގެއިތުރުން 4 ލައްކަ ރުޕީސްގެ ޖަޔަންޓް ޕްރޮޕެލް 2014 އެކްސްޓީޗީ ބައިސްކަލެއް ވެސް އޭނާ ގެންގުޅެއެވެ.

salman-khan-snapped-while-riding-his-bicycle-201601-650323
Salman Khan is a passionate person and his passion is not just limited to films. We all know he’s fond of  singing and painting but not many know that Bollywood’s Bhaijaan is quite the motorbike fanatic.  Salman loves his motorbikes and his impressive collections is testimony to that. His garage boasts of bikes like Suzuki Hayabusa, Yamaha R1, Suzuki GSX-R 1000Z and Suzuki GSX-R 1000Z. Apart from that, the actor also owns a Giant Propel 2014 XTC bicycle that alone costs Rs 4.32 lakh, which he’s often seen riding around the city.
Salman Khan is a passionate person and his passion is not just limited to films. We all know he’s fond of  singing and painting but not many know that Bollywood’s Bhaijaan is quite the motorbike fanatic.  Salman loves his motorbikes and his impressive collections is testimony to that. His garage boasts of bikes like Suzuki Hayabusa, Yamaha R1, Suzuki GSX-R 1000Z and Suzuki GSX-R 1000Z. Apart from that, the actor also owns a Giant Propel 2014 XTC bicycle that alone costs Rs 4.32 lakh, which he’s often seen riding around the city.
Salman Khan is a passionate person and his passion is not just limited to films. We all know he’s fond of  singing and painting but not many know that Bollywood’s Bhaijaan is quite the motorbike fanatic.  Salman loves his motorbikes and his impressive collections is testimony to that. His garage boasts of bikes like Suzuki Hayabusa, Yamaha R1, Suzuki GSX-R 1000Z and Suzuki GSX-R 1000Z. Apart from that, the actor also owns a Giant Propel 2014 XTC bicycle that alone costs Rs 4.32 lakh, which he’s often seen riding around the city.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!