ފޮޓޯ: ގޫގުލް

ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ދެ ފަނޑިޔާރުން ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފި

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަގާމަކަށް ކުރިމަތިލާން ކުރިން ހުޅުވާލުމަށް ފަހު މިއަދު އެ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ އިތުރު މަގާމަކަށް ކުރިމަތިލާން ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ)އިން ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

ޖޭއެސްސީ އިން ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ ކުރިން އެއް ގާޒީ ހޯދަން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނާއި ހަވާލާދީ އެ އިއުލާނުގައިވާ މަގާމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު ދެއަކަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. 

ޖޭއެސްސީ އިން ބުނީ މިގޮތަށް އެ ކޮމިޝަނުން ނިންމީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ދެ ފަނޑިޔާރުންގެ މަގާމު ހުސްވެފައި އޮތުމުން ކަމަށެވެ. 

އެގޮތުން އެ މަގާމަށް ޝަރުތުހަމަވާ ފަރާތްތަކުން އޮގަސްޓް މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން މަގާމަށް އެދި ހުށައަޅާ ފޯމާއި ހުރިހާ ލިޔެކިއުންތައް ޖޭއެސްސީ ގެ ރަސްމީ މެއިލް އަށް ފޮނުވުމަށް އެ ކޮމިޝަނުން ބުނެ އެވެ. 

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތަކީ އުމުރުން 25 އަހަރުވެފައިވާ މީހަކަށް ވާން ޖެހެ އެވެ. އަދި އިސްލާމީ ޝަރީއާ ނުވަތަ ގާނޫނު ނުވަތަ ގާނޫނާއި އިސްލާމީ ޝަރީއާގެ ރޮނގުން ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއި އެކު ފަނޑިޔާރުކަމުގައި ނުވަތަ ގާނޫނީ ވަކީލުކަން ކުރުމުގައި ނުވަތަ މިދެކަމުގައި މަދުވެގެން ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާން ޖެހޭނެ ކަމަށް ޖޭއެސްސީ އިން ބުނެ އެވެ. 

ގާޒީ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރަށް އަސާސީ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި 30،000 ރުފިޔާ ލިބޭ އިރު، ލިވިން އެލަވެންސްގެ ގޮތުގައި 15،000 ރުފިޔާ ލިބެ އެވެ. އަދި ރިސްކު އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި 3،300 ރުފިޔާ ލިބެ އެވެ. 

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!