މޯލްޑިވިއަން އިން ބެންކޮކަށް ހާއްސަ ދަތުރެއް ބާއްވަނީ

ތައިލެންޑް ވެރިރަށް ބެންކޮކް އަށް މޯލްޑިވިއަންގެ ހާއްސަ ދަތުރެއް ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

މޯލްޑިވިއަން އިން ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނީ މިމަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހު މާލެއިން ބެންކޮކް އަށް ކުރާ ދަތުރުގެ ޓިކެޓު 15 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ގަންނަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

ބެންކޮކަށް އެތެރެވައިރު ތައިލެންޑަށް ދަތުރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ވިސާ އޮންނަން ޖެހެ އެވެ.

ރިޒަވޭޝަން ހެއްދުމަށާއި އިތުރު މައުލޫމާތު އޮޅުން ފިލުވުމަށް 3335544 އަށް ގުޅުއްވުމަށް ނުވަތަ [email protected] އަށް މެއިލް ކުރުމަށް މޯލްޑިވިއަންއިން ވަނީ އެދިފައެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!