Kozhikode: An Air India Express flight with passengers on board en route from Dubai skidded off the runway while landing, in Kozhikode, Friday, Aug. 7, 2020. (PTI Photo)(PTI07-08-2020_000238B)

ވެއްޓުނު އޭއާ އިންޑިއާ ފްލައިޓުގެ ކަޅުފޮށި ހޯދައިފި

ރަންވޭއަށް ޖައްސަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި އެކްސިޑެންޓްވި އެއާ އިންޑިއާ އެކްސްޕްރެސް ފްލައިޓުގެ ކަޅުފޮށި ހޯދައިފި އެވެ.

އެގައުމުގެ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓް ކުރާ ގޮތުގައި އެކްސިޑެންޓު ހިންގި ސަރަހައްދާއި މާ ދުރުނޫން ހިސާބަކުން ކަޅުފޮށި ހޯދާފައިވާއިރު އޭގައި ހުރި މައުލޫމާތު ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތައް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. 

ފްލައިޓުގެ ކަޅު ފޮއްޓަކީ ކޮކްޕިޓުގައި ހިންގާ މުއާމަލާތްތަކުގެ އިތުރުން ފްލައިޓުގެ އުދުހުމާއި ބެހޭ މުހިންމު މައުލޫމާތުތައް ރައްކާ ކުރެވޭ ގޮތަށް ފަރުމާ ކުރެވިފައިވާ އެއްޗެކެވެ. މީގެ ބޭނުން އެންމެ ބޮޑަށް ޖެހިގެންދަނީ ފްލައިޓަށް ދިމާވާ އެކި ކަހަލަ ހާދިސާތައް ތަހުގީގު ކުރުމުގައެވެ. 

ހުކުރު އެ ހާދިސާ ހިނގާފައި ވަނީ 191 މީހުން ގޮވައިގެން ދަތުރުކުރަމުންދަނިކޮށެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!