ކުރެންދޫގައި ފެންބޮޑުވެ، 20 ގެއަކަށް ފެން ވަދެއްޖެ

މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރާގައި ކުރެންދޫގައި ފެންބޮޑުވެ، 20 ގެޔަކަށް ފެން ވަދެއްޖެ އެވެ.

އެމްއެންޑީއެފްގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ ރޭ ފަތިހުން ފެށިގެން އެރަށަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރާގައި 20 ގެޔަކަށްވެސް ފެން ވަދެފައިވާކަމަށެވެ. މިކަމާއި ގުޅޭ ރިޕޯޓު އެމްއެންޑީއެފް އަށް ލިބިފައިވަނީ މިއަދު ހެނދުނު 09:30 ހާއިރު ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފްގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފްގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ ފެން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތުގައި އެމްއެންޑީއެފް ނޮދަން އޭރިއާ، ނައިފަރު ފަޔަރ ސްޓޭޝަންގެ ސިފައިން ހަރަކާތްތެރި ވަމުންދާ ކަމަށެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!