ކަސްޓަމަރެއްގެ އުރަމަތީ ހިފި ބިދޭސީ ކޭޝިއަރު ޙައްޔަރުކޮށްފި

ވެރިރަށް މާލޭގެ ބޭސްފިހާރައަށް ދިޔަ އަންހެނެއްގެ އުރަމަތީ ހިފި ބިދޭސީ ޙައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ފާމަސީއަށްދިޔަ އަންހެނަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައެއް ރޭގެ ވަގުތެއްގައި ހުށައަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އެ މައްސަަލައާއި ގުޅިގެން 50 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެމީހާގެ ބަންދަށް 10 ދުވަސް ޖަހާފައިވާ ކަމަށެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!