ވިއްސާރާގައި ކުރެންދޫގެ ހަ ގެއަކަށް ފެންވަދެއްޖެ

ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރަގައި ޅ.ކުރެންދޫގެ ހަ ގެއަކަށް ފެންވަދެ ގެއްލުންތަކެއް ލިބިއްޖެއެވެ.

ރާއްޖޭގައި ބޮޑު ސަރަހައްދަކަށް ދަނީ ވިއްސާރަ ކުރަމުންނެވެ. ހާއްސަކޮށް އުތުރުގެ ރަށްތަަކަށް ދަނީ ބޯކޮށް ވާރޭ ފެންބޮޑުވުން ފަދަ ކަންކަން ދިމާވަމުންނެވެ.

އެމްއެންޑީއެފް އިން މިއަދު ހަވީރު ވިދާޅުވީ، ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ކުރެންދޫގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުގެ ފެން ބޮޑު ހަ ގެއަކަށް ފެން ވަނުމާއި ގުޅިގެން އެމްއެންޑީއެފް އިން ފެން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދާ ކަމަށެވެ.

މި ހާދިސާގެ ރިޕޯޓް ލިބިފައިވަނީ މިއަދު ހަވީރު 16:17 ހާއިރު ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފް އިން ވިދާޅުވިއެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!