ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރަކަށް ޑރ. މައުސޫމް އައްޔަން ކުރައްވައިފި

ހުސްވެފައިވާ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރުކަމުގެ މަގާމަށް ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް ހަމަޖައްސަވައި، މަގާމުގެ ފަތްކޮޅު އަރުވައިފިއެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ކަމަށް ޑރ. މައުސޫމް އައްޔަން ކުރައްވާ، މަގާމުގެ ފަތްކޮޅު އަރުއްވާފައި ވަނީ ދާދި ދެންމެއެވެ. ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ކަމަށް އޭނާ ހަމަޖައްސާފައި ވާއިރު، މީގެ ކުރިން އޭނާ ހުންނެވީ ރާއްޖެއިން ސިންގަޕޫރަށް ހަމަޖައްސަވާފައިވާ ސަފީރުގެ ގޮތުގައެވެ.

ހއ. ކެލާއަށް އުފަން މައުސޫމަކީ، އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ސްކޫލް އޮފް ޕަބްލިކް ޕޮލިސީ، ޔުނިވާސިޓީ އޮގް ބާމިންހަމުން ސަސްޓެއިނަބަލް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓުގެ ދާއިރާއިން ޑޮކްޓަރޭޓް ޑިގްރީ ހާސިލު ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ.

އޭނާ ވަނީ މީގެ ކުރިން ކެލާ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުކަން ވެސް ކުރައްވާފައެވެ. އަދި ސްޓްރީމްލައިނާސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ސީއީއޯއަކީ ވެސް އޭނާއެވެ. އަދި އެސްޓީއޯގެ ބޯޑް ޑިރެކްޓަރު ކަމުގެ މަގާމުގެ އިތުރުން މޯލްޑިވްސް ކޮލެޖް ކައުންސިލުގެ މެންބަރު ކަމާއި އެމްޓީސީސީގެ ބޯޑު ޑިރެކްޓަރު ކަން ވެސް އޭނާ ކުރެއްވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޑރ. މައުސޫމް ވަނީ، ކެބިނެޓުގެ އެކި މަގާމުތައް ފުރުއްވާފައެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!