ކޮވިޑް-19: އައިސީޔޫގައި ފަރުވާ ދެމުންދާ މީހުންގެ އަދަދު އަށަކަށް އަރައިފި

ކޮވިޑް-19ށް ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ 8 މީހަކަށް އައިސީޔޫގައި ފަރުވާ ދެމުންދާ ކަމަށް ހެލްތު އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ (އެޗްއީއޯސީ) އިން ބުނެފިއެވެ.

އެޗްއީއޯސީގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެ ސެންޓަރުގެ ތަރުޖަމާނު ޑޮކްޓަރ ނަޒްލާ ރަފީޤު ވިދާޅުވީ، ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން 8 މީހަކަށް މިވަގުތު އައިސީޔޫގައި ފަރުވާދެމުންދާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އޭގެ ތެރެއިން ދެ މީހަކަށް ފަރުވާ ދެމުންދަނީ ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލްގެ އައިސީޔޫގައި ކަމަށް ޑޮކްޓަރ ނަޒްލާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގައި ފަސް މީހަކަށް އައިސީޔޫގައި ފަރުވާ ދެމުންދާކަމަށް ޑޮކްޓަރ ނަޒްލާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އޭގެ ތެރެއިން އެކަކަށް ފަރުވާ ދެމުން ދަނީ ވެންޓިލޭޓަރުގައި ކަމަށް ވެސް ޑޮކްޓަރ ނަޒްލާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ކޮވިޑް-19 މިހާރު ފެތުރޭ ބާރު މިނުގައި ފެތުރިގެން ގޮސްފި ކަމުގައިވާނަމަ އައިސީޔޫއަށް ފަރުވާއަށް ލެވޭ މީހުންގެ ތެރެއިން 50 އިންސައްތަ މީހުން މަރުވާނެ ކަމަށް އަންދާޒާ ކުރެވޭ ކަމަށް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)ގެ ކޮންސަލްޓަންޓް ޑރ. ޝީނާ މޫސާ މީގެ ކުރިން ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!