IruOnline

އެއާޕޯޓަށް މީހުން ފުރުވަން އެކަކު ދިއުމަށް އަނެއްކާވެސް އިލްތިމާސްކޮށްފި

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން މީހުން ފުރުވުމަށް ދާއިރު އެކަކަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ނުދިޔުމަށް މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (އެމްއޭސީއެލް) އިން އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ.

މީގެ ކުރިންވެސް އެމްއޭސީއެލް އިން ވަނީ ވީއައިއޭ އިން ފުރާ ފަސިންޖަރުން ފުރުވުމަށާއި އަންނަ ފަސިންޖަރުން ބަލައި، އެކަކަށްވުރެ ގިނަ މީހުން އެއާޕޯޓަށް ނުދިޔުމަށް އިލްތިމާސް ކޮށްފައެވެ.

އެމްއޭސީއެލް އިން އިއްޔެ ބުނީ އިލްތިމާސް އަކީ، އަދި އެދޭ އެދުމަކީވެސް، ފަސިންޖަރުން ފުރުވަން އަދި ބަލައިވެސް، އެކަކަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން އެއާޕޯޓަށް ނުދިޔުން ކަމަށެވެ.

ކޮވިޑާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ބަންދުކުރުމަށްފަހު އަލުން ހުޅުވާފައިވަނީ މި މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!