IruOnline

އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ މެޗުތައް ބޭއްވުމަށް ރާއްޖެއިން ކުރި ބިޑް ކާމިޔާބުކޮށްފި

އޭއެފްސީ ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ބާކީހުރި މެޗުތައް ރާއްޖޭގައި ކުޅެން އޭއެފްސީން ނިންމައިފިއެވެ.

ރާއްޖެއަށް މި ފުރުސަތު ލިބުނުއިރު ރަސްމީކޮށް މި މެޗުތައް ބާއްވަން ހުށަހެޅީވެސް ރާއްޖެއިން އެކަންޏެވެ. އެފްއޭއެމުން މި މެޗުތައް ރާއްޖޭގައި ބާއްވަން ބޭނުންވީ މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ ދިވެހި ދެ ޓީމަށް އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ދެ ވަނަ ބުރަށް ދިއުމަށް ފަޖި ފުރުސަތެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުންނެވެ.

މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ބާކީ އަދި 10 މެޗު އެބައޮތެވެ. މި މެޗުތައް ކުޅެން ބޭނުނާ ފެންވަރަށް ގަލޮޅު ދަނޑު ތަރައްގީ ކުރަން އެފްއޭއެމުން މިހާރު ވަނީ މަސައްކަތް ފަށައިފައެވެ.

މީގެކުރިން ހޯމް އެންޑް އަވޭ އުސޫލުން އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ މެޗުތައް ކުޅުނު ނަމަވެސް އޭއެފްސީން މިހާރު ވަނީ ދެކުނު އޭޝިއާގެ ޓީމުތަކުގެ ގްރޫޕްގެ މެޗުތައް އެއް ދަނޑެއްގައި ކުޅޭ ގޮތަށް އޭއެފްސީން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. މިގޮތަށް ނިންމީ ކޮވިޑް19ގެ ސަބަބުން އެއް ގައުމުން އަނެއް ގައުމަށް ދަތުރުކުރުމަކީ ރައްކާތެރި ގޮތެއްނޫން ކަމަށް ނުވާނެތީއެވެ.

ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ އެއް މެޗަށްފަހު ކޮވިޑްގެ ސަބަބުން މުބާރާތް ވަނީ މެދުކަނޑާލާފައެވެ. މުބާރާތުގެ މެޗުތައް ކުޅުމަށް މިހާރު ހަމަޖެހިފައިވަނީ އޮކްޓޫބަރު އަދި ނޮވެމްބަރު މަހުއެވެ.

މި މުބާރާތުގައި ރާއްޖެއިން މިފަހަރު ވާދަކުރަނީ މާޒިޔާ އާއި ޓީސީއެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!