ގަން އެއާޕޯޓުން ބަންގްލަދޭޝްގެ 135 މީހުން ޑާކާއަށް ފުރުވާލައިފި

ބަންގްލަދޭޝްގެ 135 މީހުންނާއެކު މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލައިޓު ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން ބަންގްލަދޭޝްގެ ޑާކާ އަށް ފުރައިފި އެވެ.

މޯލްޑިވިއަންއިން ބުނީ އަނބުރާ ޤައުމަށް ދާން ބޭނުންވާ ބިދޭސީން ފުރުވާލުމަށްޓަކައި އައްޑޫ ސިޓީ ގަން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުން މިއަދު ބަންގްލަދޭޝްގެ ވެރިރަށް ޑާކާއަށް ފްލައިޓެއް ބާއްވާފައިވާކަމަށެވެ. އަދި ފްލައިޓްގައި ބަންގްލަދޭޝްގެ 135 މީހަކު އަނބުރާ ޤައުމަށް ގޮސްފައިވާކަމަށް މޯލްޑިވިއަންއިން ބުނެއެވެ.

ސަރުކާރުން ގެންދަވަނީ ޤަވާއިދާއި ޚިލާފަށް މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ މީހުންނާއި ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ތިބި މީހުންގެ ތެރެއިން ކޯވިޑް-19އާ ގުޅިގެން އަނބުރާ ޤައުމަށްދާން ބޭނުންވާ ގިނަ ބަޔަކު ޤައުމުތަކަށް ފޮނުވާލަމުންނެވެ.

މީގެ ކުރިން ވީއައިއޭ އާއި ޑާކާ އާއި ދެމެދު 21 ފްލައިޓު މޯލްޑިވިއަން އިން ވަނީ ބާއްވައިފަ އެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!