ތުއްތު ކުއްޖަކު މަސް ފެންގަނޑަކަށް ވެއްޓި ހާލު ސީރިއަސްވެއްޖެ

ލ. ގަމުގައި މަސް ފެންގަނޑަކަށް ވެއްޓި ކުޑަ ކުއްޖެއްގެ ހާލު ސީރިއަސްވެ ގަމު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާދޭން ފަށައިފިއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބޭ ގޮތުގައި މަތިމަރަދޫ އަވަށުގެ ގެއެއްގެ ފެންގަނޑަކަށް ވެއްޓިފައިވަނީ އުމުރުން 14 މަހުގެ ކުޑަ ފިރިހެން ކުއްޖެކެވެ.

އެ ކުއްޖާ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސް މިހާރު އަންނަނީ އައިސީޔޫގައި ވެންޓިލޭޓަރުގައި ފަރުވާދެމުންނެވެ.

މި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ބަހެއް އަދި ނުލިބެއެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!