ބެންކުތައް ޖުލައި 29 ވަނަ ދުވަހު ހުޅުވާނެ

އަޟުޙާ ޢީދާއި މިނިވަން ދުވަހާ ގުޅިގެން އަންނަ ބަންދުދުވަސްތަކުގެ ތެރޭގައި އެމްއެމްއޭއާއި ބެންކުތައް ހުޅުވާނީ މިމަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހުކަމަށް އެމްއެމްއޭއިން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

މަރުކަޒީ ބޭންކް އެމްއެމްއޭ އިން ބުނީ މިއަހަރުގެ އަޟްހާ އީދާއި މިނިވަންދުވަހާއި ގުޅިގެން މިމަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އަންނަ މަހުގެ ތިން ވަނަ ދުވަހާއި ހަމަޔަށް ސަރުކާރު ބަންދުކުރި ނަމަވެސް އެ އޮތޯރިޓި އާއި ބޭންކްތައް މިމަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހު ހުޅުވާނެ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ބޭންކިން ހިދުމަތް ދެވޭނެ ގަޑިތަކަކީ ހެނދުނު 8:30 އިން 2:00 ކަމަށެވެ. އަދި މި ގަޑިތަކުގައި ސިޓީ އާއި ތަކެތި ބަލައިގަންނާނެ ކަމަށްވެސް އެ އޮތޯރިޓީން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

މިއަހަރުގެ އަޟްހާ އީދު ދުވަހަކީ މިމަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!