އެއްވެ އުޅުން ހަނިކުރާ އިސްލާހު އުވާނުލާ އޮތުމުން ރައީސް މައުމޫން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައިފި

އެއްވެ އުޅުމުގެ ހައްގު ހަނިވާ ގޮތަށް އަށާރަ ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އެއްވެ އުޅުމުގެ ގާނޫނަށް ގެނައި ބަދަލު އުވާނުލައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލްގެ މަސައްކަތް ލަސްވަމުންދާތީ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައިފި އެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހުގެ ތެރޭގައި މިހާރު ހިނގަމުންދާ ނަވާރަވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ޑީއާރުޕީގެ ލީޑަރު، ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު އެ މާއްދާ އުވާލަން ހުށަހެޅުއްވި އެވެ. މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ބިލު ބަލައިގަނެ، ގައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވި އެވެ. ނަމަވެސް މިއަދާ ހަމައަށް ވެސް ބިލު އޮތީ ކޮމިޓީ މަރުހަލާގަ އެވެ.

ކޮމިޓީ މަރުހަލާގައި ބިލު އޮތްތާ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ވާން ގާތްވެފައިވަނިކޮށް، ހޯމް މިނިސްޓްރީން އިއްޔެ އަންގާރަ ދުވަހު ނެރުނު ނޫސް ބަޔާނެއްގައި ވަނީ މާލޭގައި އެއްވެވޭނީ ކުރިން ހުއްދަ ހޯދައިގެން ކަމާއި، ހުއްދަ ނުހޯދައި އެއްވެވޭނީ ކާނިވާއަށް އެކަނި ކަން ހަނދާން ކޮށްދީފަ އެވެ.

ރައީސް މައުމޫން މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، އެމަނިކުފާނު ނިސްބަތްވާ ޕާޓީ، އެމްއާރުއެމް އިން އޮންލައިންކޮށް ރޭ ބޭއްވި އެ ޕާޓީގެ އެކްސްކޯ ބައްދަލުވުމުގައި، އެ ބިލް މަޖިލީހުގައި ތާށިވެފައި އޮންނަތާ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ވެފައި އޮތުމުން ޕާޓީގެ މެންބަރުން އެ ކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ހޯމް މިނިސްޓްރީން ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނީ، ފުލުހުންގެ ހުއްދަ ލިބިގެން ނޫނީ މާލޭގައި ކުރާ އެއްވެސް މުޒާހަރާއެއް، ނުވަތަ އެއްވުމެއް ވެސް ބޭއްވޭނީ ހަމައެކަނި ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ކަމަށް އޮކްޓޫބަރު، 2016 ގައި އިއުލާނަކުން ކަނޑައަޅާފައިވާނެ ކަމަށެވެ.

އެއްވެ އުޅުމުގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނެސް، ފުލުހުންނަށް ކުރިން ނޯޓިސް ދިނުމަކާ ނުލައި އެއްވެ އުޅެވޭނީ ހަމައެކަނި ކާނިވާ ސަރަހައްދަށް ކަމަށް ގާނޫނުގައި ލިޔުނީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައެވެ. އެ އިސްލާހަށް އޭރުގެ އިދިކޮޅު، މިހާރު ސަރުކާރުގައި ހުރިހާ ޕާޓީއެއްގެ ބޭފުޅުންވެސް އަޑު އުފުލިއެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!