ޝްރޭނޫ ޕަރިކް ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

އިންޑިއާގެ ޓީވީ ތަރި، ޝްރޭނޫ ޕަރިކް ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

ޝްރޭނޫ އޭނާގެ ހާލަތު އިއުލާންކޮށްފައި ވަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށެވެ. އަދި އޭނާގެ ސަޕޯޓަރުންނަށް ވަނީ ރައްކާތެރިވެގެން ތިބުމަށް ވެސް އިލްތިމާސްކޮށްފަ އެވެ. 

އިންސްޓަގްރާމު މެދުވެރިކޮށް ޝްރޭނޫ އެކަން ހިއްސާކޮށް ބުނެފައި ވަނީ ވައިރަހުން ރައްކާތެރިވުމަށް ވަރަށް މަސައްކަތް ކުރިނަމަވެސް ބަލި ޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ޝެރޭނޫ ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައި މިވަނީ އެމެރިކާގައި އުޅުމަށް ފަހު މުމްބާއީގައި އޭނާ ދިރިއުޅެމުން އައީ ގޭގައި އަމިއްލައަށް އެކަހެރިވެގެން އުޅެނިކޮށެވެ.

ޚަބަރު ނަގާފައިވަނީ

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!