ރ. ދުވާފަރު މޮނިޓަރިން ހާލަތު އުވާލައިފި

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެސްފައިވާ ރ. ދުވާފަރު އާންމު ހާލަތަށް ގެނެސްފިއެވެ.

ދުވާފަރު ކަރަންޓީނުގެ ހާލަތަށް ގެނެސްފައި ވަނީ އެރަށުން ތިން މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވުމާއި ގުޅިގެންނެވެdhuv

އެރަށުގެ ކަރަންޓީނުގެ ހާލަތު އުވާލާފައިވާކަން ހާމަކޮށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ މޮނީޓަރިންގެ ހާލަތަށްލައި އެރަށުން ބަލަން ޖެހޭ ކަންކަން ބަލާފައިވާ ކަމަށައި، އިތުރަށް މޮނީޓަރިން ހާލަތުގައި ބާއްވަން ޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!