ދުވާފަރުން 52 މީހަކު އެކަހެރިކޮށްފި

ރ. ދުވާފަރުން ތިން މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވުމާ ގުޅިގެން، އެ ރަށުން 52 މީހަކު އެކަހެރިކޮށްފި އެވެ.

ދުވާފަރުގައި ޕޮޒިޓިވްވީ، ހޯމް ކަރަންޓީނުގެ މުއްދަތު ހަމަކޮށް، ކޮވިޑް-19 އަށް ނެގެޓިވްވުމުން ދޫކޮށްލި ބައެކެވެ. ފަހުން ޓެސްޓުތައް ހެދުމުން އެ މީހުންގެ ނަތީޖާ ޕޮޒިޓިވްވުމުން ރަށް ވަނީ މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެސްފަ އެވެ.

ދުވާފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އިބްރާހިމް ނަސީރު ވިދާޅުވީ ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންނާ އެކި ގޮތްގޮތުން ބައްދަލުވި 52 މީހަކު އެކަހެރިކޮށްފައިވާއިރު، 23 މީހެއްގެ ސާމްޕަލް ނަގާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި 12 ގެއަކަށް ވަނީ ވަދެ ނިކުމެ އުޅުން މަނާކޮށްފަ އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ކޮވިޑް-19 މާލެ ތެރޭގައި ފެތުރެން ފެށުމުން މާލެއާ އެކު ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށްތަކެއް ލޮކްޑައުންކުރި އިރު އެ ރަށުގައި ވެސް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ އެންގުމަށް ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅި އެވެ. އެގޮތުން އާއްމުން އެއްވެ ނޫޅުމާއި މިސްކިތްތަކުގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުނުކުރުން ފަދަ ފިޔަޥަޅުތައް އެޅި އެވެ.

ހޯމް ކަރަންޓީންގައި ތިބި ބައެއް މީހުން އެކި ރަށްރަށުން މިހާރު ދަނީ ޕޮޒިޓިވްވަމުންނެވެ.

ޚަބަރު ނަގާފައިވަނީ

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!