އިތުރު ފަރުވާ އަށް 59 ބަލި މީހަކު އިންޑިއާ އަށް

އިތުރު ފަރުވާއަށް އިތުރު 59 މީހަކު އިންޑިއާއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

ރާއްޖޭގެ 59 ބަލިމީހުން އިންޑިއާގެ ކޮޗީ އަދި ތިރުވަނަންތަޕޫރަމް އަށް މިއަދު ގޮސްފައިވާކަމަށް މިނިސްޓަރ ވަނީ ޓްވީޓު ކުރައްވާފައެވެ. އަދި މި ޓްވީޓުގައި އިންޑިއާގެ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއާ ދޭތެރޭ ގެންގުޅުއްވާ ހާއްސަ ކަމަށްވަނީ ޝުކުރުވެސް އަދާކޮއްފައެވެ.

މީގެ ކުރިން އިންޑިއާއަށް ބޭސްފަރުވާ އަށް ދިޔަ 28 މީހުންގެ ތެރެއިން 3 މީހަކަށް ދަނީ އައިސީޔޫގައި ފަރުވާ ދެމުންނެވެ.މމީގެ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން ޑރ. ފާތިމަތު ނަޒުލާ ކޮވިޑުގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރުމަށް ބާއްވާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މިކަން ވަނީ ރައްޔިތުންނަށް ސާފުކޮއްދެއްވާފައެވެ.

ޚަބަރު ނަގާފައިވަނީ

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!