ކުޑަ ކުއަޖަކަށް އަނިޔާކޮށް ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރި މައްސަލައެއް ބަލަނީ

17 އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރި މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ 17 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކަށް އަނިޔާކޮށް ބިރު ދައްކާ ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރި މައްސަލައެއް ރޭ ފަތިހުގެ ވަގުތެއްގައި ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅި ކަމަށެވެ. އަދި އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން މިހާތަނަށް މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

ފަހަކަށް އައިސް ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ މައްސަލަތައް ގިނަ ވެފައިވާއިރު ރޭޕް އާއި ޖިންސީ ގޯނާގެ ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ވެސް ފުލުހުން ވަނީ ބަލަން ފަށައިފަ އެވެ.

ޚަބަރު ނަގާފައިވަނީ

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!